APA ITU ASB ??MAKLUMAT TABUNG


Nama Tabung SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 2 Januari 1990
Objektif Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Kelayakan Bumiputera Malaysia.
  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
Pengurus PelaburanPermodalan Nasional Berhad


MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Sijil
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan - 10 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan - 1 unit
  • Sijil - Gandaan 1,000 unit
Pelaburan Maksimum
  • Akaun Dewasa - 200,000 unit
  • Akaun Remaja - 10,000 unit
Saiz Tabung Tiada had.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta-merta
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember

Penutupan Akaun dan
Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.
Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 31 Disember
2009
2010
2011
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
7.30
7.50
7.65
Bonus Seunit (sen)
1.25
1.25
1.15

Tiada ulasan:

Catat Ulasan